הרשות לפיתוח ירושלים - רישום מקוון למאגרי יועצים, ספקים ומתכננים

הרשות לפיתוח ירושלים, מזמינה בזאת יועצים, ספקים ומתכננים להציע את מועמדותם באופן מקוון – באמצעות אתר זה, להיכלל במאגרי מציעים שהיא מקימה

נוהל מחייב לגבי ההרשמה לכל מאגר פורסם באתר האינטרנט של הרשות, להלן קישור

התחומים ותנאי הסף הנדרשים בכל מאגר מוצגים בתחתית דף זה !

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של הרשות להתקשר עם מי מהמתכננים/היועצים שיגישו מועמדות להיכלל במאגר

האתר מותאם לגלישה בדפדפנים עדכניים: Google Chrome  ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה

לצפיה במאגר המאושר לחץ כאן

רישום
יועץ/ ספק חדש

שלום. כתובת ה- IP שלך 44.192.44.30. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי. לחיצה על כפתור "הרשמה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה

עדכון פרטי
ספק קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד אימות לכניסה.

המאגר פתוח לרישום לתחומים הבאים:

מורי דרך
  מורי דרך
  תנאי סף:
 • המועמד בעל רישיון "מורה דרך ארצי" בתוקף מטעם משרד התיירות
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי ומוכח של 3 שנים לפחות במתן שירותי הדרכה כמורה דרך מוסמך
 • למועמד ביטוח צד ג' בגבול אחריות של 2,000,000 ₪ לפחות
 • עוסק או תאגיד הרשום כדין בישראל ומנהל פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
תחומי יעוץ ותכנון כלליים
  אגרונומיה
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  אדריכלות
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל
  אדריכלות נוף
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל
  דרכים/תנועה/כבישים
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל
  יועץ לוחות זמנים
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל
  יעוץ איטום
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ איכות הסביבה
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק לתחום זה אין רישיון
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל
  יעוץ אקולוגיה
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ אקוסטיקה
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ בטיחות
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ ביסוס קרקע
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ גאולוגיה
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ הידרולוגיה
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל
  יעוץ הקמת מעבדות
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ חשמל
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש או בעל תעודת הנדסאי, ובלבד שברשות המועמד רישיון מתאים ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל
  יעוץ כלכלי
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק לתחום זה אין רישיון
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ מיזוג אויר
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ מנהרות ובניה תת קרקעית
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ מעליות
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ נגישות
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל
  יעוץ סאונד (וידאו)
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק לתחום זה אין רישיון
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ פרוגרמה
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק - לתחום זה אין רישיון
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ קונסטרוקציה
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  יעוץ שימור
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל
  יעוץ תאורה
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש או בעל תעודת הנדסאי, ובלבד שברשות המועמד רישיון מתאים ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל
  יעוץ תקשורת
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים במדינת ישראל
  מדידות
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  מים וביוב (אינסטלציה)
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים במדינת ישראל
  מתכנני מערכות בטחוניות
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  מתכנני מערכות ביטחוניות
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים במדינת ישראל
  ניהול פרויקטים
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • המועמד בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, במדינת ישראל
  עיצוב
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק לתחום זה אין רישיון
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  שמאות
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, במדינת ישראל
  תאום תשתיות
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמאית רלוונטית לתחום התכנון/הייעוץ המבוקש
 • המועמד בעל רישיון לעיסוק במקצוע, כנדרש על פי חוק ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל
תחומי יעוץ ותכנון ספציפיים
  בקר הנדסי
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמית רלוונטית לתחום בקרי הנדסה
 • המועמד רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • א. המועמד בעל ניסיון מקצועי ומוכח בפיקוח ו/או ניהול עבודות הנדסיות של 10 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק(ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון), מתוכן 5 שנים לפחות בביצוע עבודות בקרה הנדסית. ב. ברשות המועמד רשימת לקוחות נבחרים (לפחות שלושה) עבורם בוצעו עבודות בקרה הנדסית. ביחס לכל לקוח יירשם שם איש קשר מטעמו, תפקיד ומספר הטלפון להתקשרות עימו
 • למועמד נסיון מתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים (מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב)
  בקר שימור
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמית רלוונטית לתחום השימור או לחילופין בוגר השתלמויות רלוונטיות לתחום השימור
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח של 8 שנים לפחות במצטבר בבקרת שימור מבנים ו/או אתרים ארכיאולוגיים על פרוייקטים עבור גופים ציבוריים(משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים שהוקמו בחוק, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים וכדומה)
 • המועמד בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של 5 שנים לפחות במצטבר לאחר סיום הלימודים כחוק (ניתן להציג שנת התמחות אחת כשנת ניסיון)
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים (מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל ובלבד שכל אחד מהפרויקטים המוצגים יהא בעל היקף כספי שלא יפחת מ- 3 מיליון ש"ח
  יעוץ חברתי להתחדשות עירונית
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמית (תואר ראשון) באחד ממקצועות מדעי החברה, מדעי הרוח או אדריכלות, הרלוונטיים לתחום הייעוץ
 • מועמד שהינו אדריכל – רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • א. המועמד בעל ניסיון מקצועי ומוכח של 3 שנים לפחות בארגון, הפקה וניהול הליכי שיתוף ציבור וליווי קהילתי. ב. המועמד בעל ניסיון מקצועי ומוכח של 3 שנים לפחות בליווי קהילות ורשויות מקומיות בהליכי תכנון הכולל ליווי הכנת תכניות מתאר, תכניות מפורטות ותכנון מפורט של מתחמים, קיום דיאלוג רב צדדי בין הציבור לבין צוות התכנון ולבין יזמי התכנית, כולל הטמעת מסקנות השיתוף בתוצרי התכנון. ג. המועמד בעל ניסיון של שנתיים לפחות בליווי התארגנות בעלי דירות בתהליכי התחדשות עירונית
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים ( מוניציפאליים, ממשלתיים וכיוצ"ב) במדינת ישראל
  ליווי קהילתי ושיתוף ציבור
  תנאי סף:
 • המועמד בעל השכלה אקדמית (תואר ראשון) באחד ממקצועות מדעי החברה, מדעי הרוח או אדריכלות, הרלוונטיים לתחום הייעוץ
 • מועמד שהינו אדריכל – רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
 • א. המועמד בעל ניסיון מקצועי ומוכח של 3 שנים לפחות בארגון, הפקה וניהול הליך שיתוף ציבור וליווי קהילתי. ב. המועמד בעל ניסיון מקצועי ומוכח של 3 שנים לפחות בליווי קהילות ורשויות מקומיות בהליכי תכנון הכוללים ליווי הכנת תכניות מתאר, תכניות מפורטות ותכנון מפורט של מתחמים, קיום דיאלוג רב צדדי בין הציבור לבין צוות התכנון ולבין יזמי התכנית, כולל הטמעת מסקנות השיתוף בתוצרי התכנון
 • בעל נסיון במתן שירותים בתחום הרלוונטי במסגרת שני פרויקטים לפחות, שהסתיימו במהלך שלוש השנים האחרונות, עבור גופים ציבוריים (מוניציפאליים) במדינת ישראל
תחומי תכנון ויעוץ כלליים
  כמאות
  תנאי סף:
 • השכלה – תואר במקצועות ההנדסה
 • רישום בפנקס המהנדסים
 • בעל ניסיון מוכח של למעלה מ-5 שנים בתחום הכמאות. שני פרויקטים לדוגמה שהוכנו או עברו בקרה ע"י המבקש בשלוש השנים האחרונות – צירוף דוחות בקרה. שלוש המלצות כתובות עדכניות משלוש השנים האחרונות.
טוען…